Reklameopbygning fra A-Z

 

 

Her finder du analyseværktøj til analyse af reklamer. For at få et fuldt udbytte af dette værktøj bør du læse lærebogens kapitel 10 om reklameanalyser.

 


1. Hvilken målgruppe skal reklamen rettes mod:

- her lave en detaljeret beskrivelse af målgruppens kendetegn.

- hvilket motiv dominerer?

2. Hvilken funktion skal billedillustrationen have?

3. Skal reklamen indeholde en brødtekst?

a. I givet fald hvilken funktion skal den have i forhold til illustrationen?

b. Hvad skal teksten fortælle målgruppen?

c. Er teksten underordnet i forhold til billedet?

d. Er teksten supplerende, udvidende eller præciserende i forhold til billedet?

Illustrationen

4. Hvilke linjer skal anvendes?

5. Hvilke former skal anvendes?

a. Hvordan skal formerne udtrykkes?

6. Hvilken betydning skal linjer og former have i reklamen som helhed?

7. Hvilke farver anvendes?

a. Hvordan skal farverne forholde sig til hinanden?

b. Hvad skal farverne udtrykke?

c. Hvilken betydning skal farverne have for billedet som helhed?

Teksten

8. Hvordan forholder teksten sig til billedets øvrige elementer?

9. Hvordan skal sætningsbygningen være ? og hvorfor?

a. Skal forvægt eller bagvægt være dominerende?

b. Skal sætningerne lange og svære? Du kan fx. undersøge om LOM/LIX-værdien passer til målgruppen.

10. Er det en god idé at anvende slogans, ordsprog eller tidstypiske talesprogs-vendinger over for målgruppen?

  1. Skal disse vendinger være knyttet til produkters navn?
  2. Skal de være knyttet til egenskaber ved produktet, eller skal der på anden vis skabes en sammenhæng til produktet?

11. Bør sproget være præget af tillægsord (beskrivende) og /eller udsagnsord

(handlende):

  1. Skal disse ord handle om produktets nytteværdi (denotation)?
  2. Skal ordene handle om produktets medbetydning (konnotation)?

12. Hvilke egenskaber skal fremhæves i teksten?

  1. Er det produktets nytteværdi (denotativer), eller er det de følelser og oplevelser, der forbindes med produktet (konnotation), der skal lægges vægt på?

13. Skal der indgå personer i reklamen?

? hvis ja:

  1. Hvordan forbindes linjer, farver og former med det kropssprog, som skal udtrykkes i reklamen?
  2. Hvilken betydning skal linjer, farver og former have for kropssproget?

14. Hvilken placering skal produktet have i reklamen og hvorfor?

a. Hvordan skal produktet forholde sig til reklamens øvrige elementer (farver, former, linjer og kropssprog)?