Lav din egen kampagne

 

Når du skal lave en kampagne bør du følge følgende plan for at strukturere din planlægning optimalt.

Kommunikationsplatformen

 

1. En kort markedsbeskrivelse

2. Målsætning og budget for kampagnen

3. Præcisering af kampagnens målgruppe

4. Fastlæggelse af budskabsindholdet

5. Budskabsudformningen

6. Medieplan

7. Planlægning af øvrige kampagneaktiviteter

8. Opstilling af tidsplan fordelt på media og budget

9. Effektmåling og kontrol af kampagnen

 

Markedsbeskrivelsen bør indeholde de forhold vedrørende produktet og markedet, der er relevante i forbindelse med planlægning og udarbejdelse af de forskellige elementer af kampagnen. Typisk kan følgende punkter medtages:

  • En beskrivelse af efterspørgselsforholdene for den pågældende type af produkter - hvilke behov dækkes, hvordan træffes købsbeslutningen, hvad lægger målgruppen vægt på ved køb af produktet mm.

  • Konkurrenceforholdene på markedet, herunder de enkelte udbyderes markedsandel, målsætning og reklamebudget, samt hvorledes vores produkt skiller sig ud fra konkurrenterne, og hvad konkurrenterne fremhæver i deres kampagner - produktegenskaber, service osv.

  • Virksomhedens egen position på markedet - leder, udfordrer, medløber eller nicher. Dette har betydning for reklamebudgettets størrelse, kampagnens målsætning, hvorledes reklamebudskabet skal udformes mv.

  • Markedets forventede størrelse - hvor stor en omsætning og indtjening kan forventes. Reklamebudgettet bør stå i rimeligt forhold til den forventede indtjening.

 

Målsætning og budget kan du læse mere om i lærebogen ?Massekommunikation? i kapitel 5 og 7. Det er vigtigt at kende kampagnens mål og budget, inden man starter på at udarbejde en reklamekampagne.

 

Målgruppe for kampagnen bør også kendes før der arbejdes med selve kampagnen. Målgruppen har især betydning for budskabets indhold og udformning og for valg af medier.

 

Budskabsindholdet omhandler de kreative virkemidler, der skal danne grundlag for den endelige udformning af budskabet og udgør - sammen med budskabsudformningen - den kreative strategi, som behandles nærmere i kapitel 6.

 

Budskabsudformningen er den fase, hvor idéen mht. budskabsindhold bliver til det færdige kampagnemateriale ? læs mere om det i lærebogen kapitel 6.

Budskabsindholdet og -udformningen bør først og fremmest fastlægges ud fra kampagnens målgruppe, ikke ud fra hensynet til et reklamebureaus behov for at vinde priser for kreative reklamer.

 

Medieplanen er en oversigt over de medier, man ønsker at anvende i en bestemt reklamekampagne. Består kampagnen af øvrige kommunikationsparametre, bør medieplanen udvides til også at omfatte en oversigt over disse. Mediaplanen kan kombineres med tidsplanen. Disse punkter gennemgås i kapitel 5.

 

Øvrige kampagneaktiviteter. En reklamekampagne følges ofte op af andre aktiviteter. Det kan fx være smagsprøver eller demonstrationer hos forhandlerne, særlig vareopstilling, priskampagner, forskelligt salgsmateriale - skilte, brochurer o.l. - presseomtale, besøg fra virksomhedens sælgere. Ud over de traditionelle aktiviteter kan virksomheden vælge at anvende forskellige events i forbindelse med en reklamekampagne. Events er forskellige begivenheder - happenings - evt. i form af sales promotion-aktiviteter, der skal øge opmærksomheden på reklamekampagnen.

 

Tidsplanen er en køreplan for selve kampagnen. Den viser, hvornår de enkelte reklameaktiviteter skal løbe af stablen. Tidsplanen indeholder alle aktiviteter i forbindelse med en reklamekampagne, herunder selve udarbejdelsen af kampagnematerialet. Tidsplanen gennemgås kort i kapitel 5.

 

Effektmålingen og kontrollen af kampagnen har til formål at vise, om virksomhedens reklamebudget overholdes, om reklamen har den ønskede effekt, om de enkelte aktiviteter gennemføres som planlagt.